Garanti

Satın aldığınız / alacağınız ürünümüz, Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi içerisinde ifade edilen koşullarda, üretim hatalarına karşı, firmamızın garantisi altındadır.

1. Garanti süresi halının teslim tarihinden başlar ve (1) bir yıldır.

2. Halının tüm parçaları dahil olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde, arızalanması durumunda, tamirde geçen sure garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre; malın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda; malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihten itibaren başlar.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilık, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın Teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla; bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı ya da imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır..

6.Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

 

 
© aksuhali.com 2005